Schoolhouse Test

SCHOOLHOUSE TEST

INTERNETIVÄLINE TESTIDE LOOJA, MIS MUUDAB PRINDITAVATE TESTIDE, JA EKSAMITE NAUDITAVAKS

 • Schoolhouse Test on internetiväline testide looja, mis muudab kvaliteetsete prinditavate testide, viktoriinide ja eksamite loomise lihtsaks ja nauditavaks.
 • Testide küsimusi on võimalik taaskasutada automaatse segipaiskamise abil. Küsimused saab segi paisata nii, et need oleksid erinevas järjekorras. Ühe ja sama küsimustekogumiga saab luua mitmed erinevaid teste.
 • Looge oma õpilastele automaatselt vastustelehed vastuste kirjutamiseks ning salvestage tegelik test edaspidiseks kasutamiseks.
 • 14 erinevat küsimuse laadi. Erinevate küsimustelaadide kasutamine muudab testid õpilaste jaoks huvitavaks ja väljakutsuvaks.

Küsimuste liigid:

*Õpilaste lemmikud


Estate tellimus

VAADAKE LÄHEMALT

Valikvastustega küsimused

Printimiseks valmis valikvastustega töö saab luua vaid mõne kiire sammu abil:

 • Lisage valikvastustega küsimused 14 küsimusetüübiga küsimustekogumist.
 • Sisestage küsimuste tekst.
 • Märkige ära õiged vastused.
 • Test ja vastusteleht genereeritakse automaatselt.


Estate tellimus

Automaatne juhuvalik

Testi küsimuste või küsimuste elementide automaatne juhuvalik võimaldab sama testi korrata samade õpilstega (võimalus luua testi erinevaid variante).

 • Kasutage nuppu Randomize, et muuta mis tahes küsimuste valiku järjekorda automaatselt.
 • Juhuvaliku automatiseerimiseks kogu testi vältel saate kasutada ’global randomization’ valikut.


Estate tellimus


Alternatiive valikvastustega küsimustele

Muudke testid vaheldusrikkamaks kasutades valikvastustega küsimuste asemel alternatiive, samal ajal säilitades korraldamise ja hindamise lihtsuse:

 • Väited: loetelu väidetest, mis on kas õiged või valed.
 • Sobitamine: loetelu terminitest, mis tuleb sobitada õige seletusega.
 • Õige/vale: tavalised õige või vale küsimused.


Estate tellimus

Testi kohandamine

Testid luuakse automaatselt. Kuid selle väljanägemist on võimalik ise muuta enam kui 100 kujundus- ja paigutusvaliku abil.

 • Võimalus muuta joondust ja vahekaugust.
 • Võimalus valida erinevate stiilide ja formaatide vahel.
 • Võimalus valida veergude ja ridade arvu.
 • Võimalus valida erinevate fontide ja värvide vahel.


Estate tellimus


Vastusteleht

Vastusteleht luuakse iga testi juurde automaatselt. See teeb testide haldamise ja kontrollimise lihtsaks ja kiireks ning säästab paberit ja printeri tinti.

 • Võimaldab teste kiiremalt kontrollida.
 • Võimaldab testide salvestamise edaspidiseks kasutamiseks.
 • Pakub kogemust standardsete testide läbiviimisel.
 • Säästab paberit ja printeri tinti.


Estate tellimus

Tabelküsimus

Tabeliküsimuste formaat on ideaalne testimaks andmeid või faktiteadmisi, mida tavaliselt esitatakse tabelivormingus.

 • Lisage soovitud veergude ja ridade arv.
 • Täitke lahtrid andmetega.
 • Valige lahtrid, mis jäävad õpilastele täitmiseks.


Estate tellimus


Täida lüngad

Lünkade täitmine on suurepärane viis, kuidas testida loetud teksti sisust arusaamist. Ja selle ülesande loomine ei sae enam lihtsamaks minna:

 • Sisestage või kleepige oma tekstilõik.
 • Topeltklõpsake üksikutel sõnadel, et asendada need nummerdatud ridadega.
 • Valige fraasid ja klõpsake nuppu Select, et asendada need nummerdatud ridadega.
 • Eemaldatud sõnad lisatakse soovi korral ülesande alla sõnaloendisse.


Estate tellimus

VEEL PÕHJUSI, MIKS VALIDA SCHOOLHOUSE TEST TARKVARA

PROFESSIONAALSED TULEMUSED

Andke oma testidele ametlik välimus. Väljaprinditud kontrolltööd näevad välja nagu need oleksid  tehtud professionaalse trükipressiga. Tulemuseks on õpilaste jaoks oluliselt paranenud loetavus.

ÕPETAJASÕBRALIK

Arvutiteaduse kraadi pole vaja. WYSIWYG (mida näete, on see, mida saate) liides muudab selle kasutamise lihtsaks nii tehnikateadlikele kui ka mitte nii tehnikateadlikele kasutajatele.

SÄÄSTKE AEGA

Enam ei ole vaja kulutada pikki tunde sõnavara töölehtede ettevalmistamiseks. Järgmiseks päevaks vajaliku töölehe saab valmis vaid mõne sekundiga.

SÄÄSTKE RAHA

Säästke oma piiratud ressurse olulisemate ostude jaoks kui ühekordseks kasutamiseks mõeldud paindumatud töövihikud ja muud materjalid.

TASKUKOHANE HINNAKUJUNDUS

Ostes meie tarkvara, saate sellele püsiva kasutusõiguse, ilma igakuiste- või aastaste tellimiskuludeta. Uusi täiustatud versioone on Teil võimalik soetade makstes vaid versiooniuuendustasu. Uuemate versiooni soetamine on valikuline.

TÖÖLEHTEDE NÄITED

VALIKVASTUSTEGA KÜSIMUSED (MULTIPLE CHOICE)

Iga valikvastuse juurde saab kas pildi lisada, või eemaldada, kui see pole konkreetse testi jaoks vajalik, ja selle saab lukustada mis tahes juhuvalimi puhul. Valikuid saab juurde lisada või vähemaks võtta, kasutades pluss- või miinusnuppe. Valikute juhuvalimine käib lihtsalt “Randomize” nupu vajutamise kaudu. Küsimuse kohta saab kasutada kuni kuut veergu ja järjestada kas vastavalt veerule või reale.

TÄIDA LÜNGAD (FILL IN THE BLANKS)

Sisestage või kleepige tekstilõik ning sõna eemaldamiseks, eemaldatud sõna sõnaloendisse lisamiseks või tühikute nummerdamiseks tehke sellel sõnal/tühikul topeltklikk. Kui soovite eemaldada terve sõnaühendi või sõnaosa, tõstke see esile ja vajutage nuppu Select. Kas see saaks olla veel lihtsam? Tühikute numeratsiooni kohandamiseks on palju erinevaid valikuvõimalusi, sealhulgas stiil (väiketähed, suurtähed, numbrid) ja kirjavahemärgid (ümarsulud, sidekriipsud, kandilised sulud jne). Videojuhise vaatamiseks klõpsake pildil.

TABEL (TABLE)

Looge toimivad tabelküsimused, mille vastused on määratud kas veeru, rea või lahtrite kaupa. Sisestage oma tabeli andmed ja seejärel klõpsake märkeruutu nendel lahtritel, millest soovite vastuselahtri teha. Veergude ja ridade mõõtmeid saab määrata veergude/ridade muutjaga, lohistades hiire abil veeru ja rea piirjooni või kasutades mugavdatud automaatseid suurusemuutmise funktsioone. Videojuhise vaatamiseks klõpsake pildil.

KONTROLL-LOEND (CHECKLIST)

Looge küsimused, mis nõuavad õigete ja valede valikute loendist õigete valikute tuvastamist. Sisestage oma valikute loend ja määrake õiged vastused. Nagu kõigide loenditüüpis küsimuste puhul, saab ka iin valikuid lisada või eemaldada, vajutades pluss- või miinusnuppe. Nimekirja saab juhuslikult segipaisata ning lisada pildi.

LOEND (LIST)

Kui soovite kontrollida õpilaste oskust esitada loendeid nimedest, kohtadest, sündmustest või muudest andmetest, on loend just teile õige küsimusetüüp. Schoolhouse test’i loendites võib olla kuni 26 sõna. On võimalik lisada ka pilt. Loendisse saab lisada kuni kuus veergu ja järjestatud kas rea või veeru järgi.

VIITADEGA LOEND (LIST WITH PROMPTS)

Viitadega loend on loenditüübi järgmine tase. Viitade lisamine annab testile väga kasuliku elemendi õpilaste võimete hindamiseks. Valige, kas soovite kuvada viidad enne või pärast vastuseid. Valikuid on võimalik paigutada kuni nelja veergu ja järjestada vastavalt veergudele või ridadele.

JÄRJESTAMINE (ORDER)

Selle küsimuseliigi abil saate anda õpilastele sõnadeloendi, mille nad peavad õigese järjekorda asetama. Sisestage õiges järjekorras kuni 26 sõna/sõnaühendit ja vajutage siis nuppu Randomize, mis segab automaatselt loendi elemendid juhuslikkuse alusel. Vastamiseks kirjutavad õpilased iga sõna/sõnaühendi juurde selle järjestusnumbri. Lisaks saab igale elemendi kohta lisada pildi.

SOBITAMINE (MATCHING)

Esitage kaks omavahel sobitatavate sõnade loendit. Sisestage kuni 26 sobivat paari ja seejärel klõpsake loendi segi paiskamiseks Randomize nuppu. Õpilased sobitavad vasakul asuva nummerdatud loendi iga sõna paremal oleva sobiva sõna tähegamärgiga. Igale elemendile saab lisada pildi.

VÄITED (STATEMENTS)

Märkige, millised väited antud loendis on tõesed ja millised väärad. Väiteid saab segi paisata ja on võimalik lisada pilt. Täiendavaid elemente (kuni 26) saab lisada vaid plussnuppu vajutades. Miinusnupu vajutamine eemaldab need elemendid loendist. Elemente saab paigutada kuni nelja veergu ja järjestada veergude või ridade kaupa.

LÜHIVASTUS (SHORT ANSWER)

Lisage küsimused, mis nõuavad kirjalikke vastuseid (paar sõna või lauset). Nii küsimuse kui ka vastuse jaoks saab lisada pildi. On võimalik lisada vastuse jaoks rohkem ridu ja muuta ridade vahelist kaugust.

PIKK VASTUS (ESSAY)

Seda harjutuseliiki saab kasutada, pikemaid vastuseid nõudvate küsimuste korral. Nii küsimustele kui ka vastustele saab lisada pildi. Saab lisada täiendavaid vastuseridu ja reguleerida ridade vahelist kaugust. Vastuseread saab eemaldada ka juhul, kui kasutatakse alternatiivseid kirjutusvahendeid.

ÕIGE VÕI VÄÄR (TRUE OR FALSE)

Saate muuta Õ/V teksti, nuppude välimust ja nende paigutust (horisontaalset või vertikaalset).

DIAGRAMM (DIAGRAM)

Kasutage diagrammi, et õpetada õpilastele diagrammi joonistamist, sildistamist või täitmist. Lisage diagrammi pilt, diagrammijuhend ning soovi korral lisage piirjooned, kui pilti algselt ei lisata.

MITMEOSALINE KÜSIMUS (MULTI-PART)

Mitmeosaline küsimus on sobiv siis, kui teie testinõuetele sobib kõige paremini üks üldine küsimus või mitme osaga teema. Hinnet saab panna iga küsimuse osa eest. Täiendavaid osi (kuni 26), saab lisada vajutades plussnuppu. Nii nagu ka lühikese- ja pika vastusega küsimuste puhul, võib vastuste jaoks suurema kirjutamisruumi loomiseks lisada täiendavaid ridu.

Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter